Search
Close this search box.

Er din garasjeport CE-godkjent?

Det kan være vanskelig for deg som forbruker å se hvilke konsekvenser det vil få hvis du har en port som ikke oppfyller de nye kravene. Salg av garasjeporter i Norge krever i dag en CE-godkjenning.

Hva er CE-merking?

I EU har det for visse typer produkter blitt utarbeidet krav som skal tilfredsstilles før produktene blir sluppet løs på markedet. Regelverket er til for å beskytte forbrukere mot produkter som kan være skadelige eller direkte farlige. Lovkravene er samlet i EU-direktivene, og gjelder også for Norge. CE-merket sikrer med andre ord at produktene er trygge å bruke og at de er i samsvar med alle relevante EU-direktiver om produktsikkerhet.

Sjekk om din garasjeport er CE-merket

CE-merket bør være tydelig og godt merket på selve garasjeporten. Finner du ikke CE-merket på porten, skal den stå på dokumentasjonspapirene som følger med når du kjøper en garasjeport, evt på emballasjen. Garasjeporten skal også ha et identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har vært involvert i kontroll av produksjonen.

Det er allikevel greit å merke seg at kravet om CE godkjenning ikke har tilbakevirkende kraft på gamle porter.

Hva betyr det at min garasjeport er CE-merket?

CE-merket er et tydelig kvalitetsbevis og garanterer at din garasjeport oppfyller grunnleggende og nødvendige krav til sikkerhet. Produktet har gått gjennom en rekke tester som dekker følgende sikkerhetsfunksjoner:

• Vanntetthet, vindbelastning og luftgjennomtrengelighet

En CE-godkjent garasjeport skal tåle ekstremvær. Det blåser ofte rett mot garasjeporten, og uten riktig rustning og beskyttelse er det fare for at vinden kan presse inn og skade garasjeporten.

• Varmeisolering

En CE-godkjent garasjeport har strenge krav til energisparende konstruksjon. Ofte bruker man garasjen til lagring, og da settes det krav til at pakningssystemet skal redusere varmetap og maksimere energisparingen i garasjen.

• Klemsikring og fallsikring

Klemsikring sikrer at du ikke vil bli sittende fast mellom portblad og skinner. Kanskje et av de viktigste kravene for en småbarnsfamilie, at ikke de minste skal få fingrene sine i klem. Fallsikringen innebærer at porten stoppes ved eventuelt fjærbrudd eller dersom vaieren ryker, slik at ikke porten kan falle ned og gjøre skade.

Holder ikke at enkeltdeler er godkjent

Det er også greit å merke seg at dersom porter er sammensatt av deler fra flere leverandører er ofte delene separat godkjent (CE), men direktivet krever en godkjenning av porten som èn enhet og med en CE-godkjenning på alt satt sammen.

Hvem CE-godkjenner og merker produktene?

Forhandlere/butikker kan ikke CE-merke garasjeportene som de selger. Det er kun produsenten (eller importøren) som kan gjøre dette. Årsak er at det kun er produsenten som har full oversikt over faktorene som påvirker sikkerheten til porten. Forhandleren står allikevel ansvarlig for å påse at produsenten har utført CE-merkingen riktig.

Sjekk med selger

Går du i tanker om en ny garasjeport, forsikre deg om at porten lever opp til forskriftene. Spør om informasjon fra selger og produsent.