Search
Close this search box.

Snekker’n Norheimsund

Produktsortiment

Vi er ei allsidig verksemd innan bygg og anlegg, trevareproduksjon og sal av byggevarer.

Verksemda vart etablert i 1947 av Byggmeister Bjarne Mo. Noverande eigar Runar Botnen overtok i 1994. Verksemda er ein av dei største innan bygg og anlegg i Kvam Herad. Omsetnaden er på ca. 35 mill. kroner pr. år.

Geografisk område er Kvam Herad og nabokommunar.

Hovedkontor og butikk ligg i Sandvenhagen, Gamle Dalavegen 90 i Norheimsund. Trevarefabrikken vår ligg på Mo i Steinsdalen, Movegen 10. ( Nabo til Shell-stasjonen )

Hverdager: 07.00 – 16.00
Torsdag: 07.00 – 17.00

Gamle Dalavegen 90
5602 Norheimsund

Åpningstider julen 2023