Search
Close this search box.

COVID-19 – SNEKKERN

Vi i Snekkern vil bidra til å begrense smitte av koronaviruset, og vi vil jobbe for å redusere smitterisiko for våre ansatte, våre kunder og våre leverandører.
Måltaking av vinduer

Hjemmebesøk hos kunder

 • Vi tilbyr montering der det er mulig, og for de som ønsker dette. Våre montører ringer alle kunder som det er planlagt montering på fremover slik at dette kan skje under trygge forhold.
 • Dersom noen i husstanden er i karantene, er forkjølet/influensa eller ikke ønsker å få inn montører som avtalt, finner vi nytt avtaletidspunkt for dette.

 

Forebygging av smitte

 • Syke personer holdes hjemme fra arbeidsplassen. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer.
 • For å forebygge smitte og begrense spredning,  iverksettes det forsterkede hygienetiltak og tiltak for å begrense kontakt mellom ansatte/kunder.
 • For våre ansatte tilrettelegger vi, så langt det er mulig, for videokonferanser og mulighet for hjemmekontor, fleksible arbeidstider, utvidede spisetider i kantiner/kjøkken og unngå unødvendige sammenkomster og møter.
 • Vi oppfordrer våre ansatte til unngå å ta offentlig transport dersom mulig.

 

Hygienetiltak

Gode hoste- og nysevaner, samt god håndhygiene, reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Våre ansatte følger FHI`s anbefalinger i forhold til:

 • Hyppig og god håndvask med såpe og vann gjennom hele dagen, og bruk av alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Håndvask eller hånd-desinfeksjon tilgjengelig i butikk så langt det er mulig å fremskaffe.
 • Ha tørkepapir/papirlommetørkle og mulighet for håndvask/ hånd-desinfeksjon lett tilgjengelig til bruk for ansatte/kunder som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.
 • Bankterminaler, tastatur, håndtak, toaletter og vaskeservanter og andre gjenstander som hyppig berøres, rengjøres hyppig.

 

Begrensning av kontakt mellom ansatte/kunder

 • Håndhilsning og klemming på arbeidsplassen skal unngås.
 • Ansatte/kunder  oppfordres til å unngå å stå eller sitte tett, og om mulig holde minst én meters avstand fra hverandre