Search
Close this search box.

Kondens og vedlikehold av takvinduer

Et vanlig vinterfenomen også for VELUX takvindu. Hvorfor oppstår det og hvordan kan man unngår det? Gode vaner og jevnt vedlikehold kan hjelpe.
velux vedlikehold kondens

Hva er kondens?

Kondens dannes når fuktig luft avkjøles, altså et naturlig fenomen og ikke en produktfeil. Siden luft inneholder mindre fuktighet ved lave temperaturer enn ved høy temperatur, frigjør den fuktige luften vann. På denne måten dannes det en tynn vannfilm – kondens – dette oppstår spesielt på kalde og glatte overflater som speil, fliser og også på takvinduer.

Løsning

Kondens forsvinner ikke av seg selv og må luftes ut for å unngå at det setter seg i boligen.

Aktiv ventilasjon spiller en avgjørende rolle for å forhindre kondens, det må derfor sikres riktig samspill mellom temperatur og fuktighet.

Lufteklaffen skal være lukket vinterstid for å redusere varmetap og snøsmelting, samt kondens.

Boliger uten tilstrekkelig ventilasjon/balansert ventilasjon, i henhold til teknisk forskrift, må sikre dette for å unngå kondens.

Vedlikehold av vinduets pakninger og pakningene til lufteklaffen er også viktig. Vinduet må være korrekt innbygget for tilfredsstillende pakningstrykk

Hvorfor oppstår kondens?

Kondens er et tegn på at fuktnivået er for høyt og det er nødvendig med mer ventilasjon. En gjennomsnittlig familie på fire personer produserer fra 10 til 15 liter kondens. Dette stammer fra baderom, klesvask, matlaging og gjennom fuktighet fra huden.

Når varmluft stiger opp til taket og takvinduene, skapes det et overtrykk. Den fuktige luften presses gjennom vinduspakningene til utsiden og fuktigheten legger seg på den kjøligere vindusrammen og glasset. Det vil da se ut som om det lekker vann fra karmen – og vannet vil også sette seg inne i karmen under beslaget.

Tips for bedre inneklima

  • Utfør sjokkluftning ved å åpne flere tak- og fasadevinduer 5-10 min – gjerne opptilptil fire ganger om dagen. La aldri vinduene stå permanent på gløtt.
  • Luft tilstrekkelig etter matlaging og dusjing.
  • Unngå bruk av luftfukter i hjemmet.
  • På takvinduer bør solskjerming «rulles opp» når det ikke er behov for skjerming.
  • Ved høy fuktighet, for eksempel når du tørker tøy innendørs, må du lufte oftere, selv om det er et ventilasjonssystem tilgjengelig.
  • Prøv å holde et innendørs fuktighetsnivå på under 60% sommerstid (målbart med et hygrometer) og mellom 20-40% om vinteren, ved en romtemperatur på 21°.